BYOD, CYOD, COPE, COBO, COSU – zrozumieć i zbudować strategię zarządzania urządzeniami mobilnymi.

Co oznaczają?

BYOD, CYOD, COPE, COBO oraz COSU to akronimy opisujące polityki stosowane wobec urządzeń mobilnych, używanych w organizacji. Inaczej zwane są także modelami zarządzania mobilnością organizacji. Najprostszym kryterium ich podziału jest własność. Urządzenia, możemy zatem podzielić na urządzenia prywatne, stosowane w modelu:

  • BYOD – Bring Your Own Device;

oraz urządzenia będące własnością firmy (COD - Company Own Devices), używane w modelach:

  • CYOD – Choose Your Own Device;
  • COPE – Corporate Owned, Personally Enabled;
  • COBO – Corporate Owned, Business Only;
  • COSU – Corporate Owned, Single Use.
byod, cyod, cope, cobo, cosu

Jak to intepretować?

Właściciel urządzenia ponosi koszt jego zakupu oraz utrzymania. Ma także możliwość wyboru kupowanego urządzenia. Jedynym nagięciem tej reguły jest model CYOD, w którym firma daje pracownikowi możliwość wyboru urządzenia ze zdefiniowanej przez siebie listy.

Z własnością urządzenia ściśle powiązana jest własność numeru telefonu i karty sim, używanej na danym nośniku. Nie praktykuje się rozdzielania tych dwóch aspektów. W związku z czym właściciel urządzenia ponosi także koszty usług telekomunikacyjnych.

Kolejnym elementem, w kontekście własności, jest własność danych przetwarzanych na urządzeniu, co jest powiązane z charakterem jego wykorzystania. Modele BYOD, CYOD oraz COPE przewidują jednoczesne używanie urządzenia do celów prywatnych jak i biznesowych. Rodzi to wiele obaw związanych z zabezpieczeniem danych, ich administrowaniem, czy też przenikaniem strefy służbowej i prywatnej.

byod

Jak stworzyć własną politykę?

Warto zacząć od potrzeb. Opisane wyżej modele powinny stanowić drogowskaz, a nie sztywne ramy, w które trzeba się wpasować. Wybierając lub tworząc politykę zarządzania mobilnością, warto zacząć od weryfikacji pięciu najważniejszych obszarów:

  1. Urządzenie: kto je wybiera, kto płaci za jego zakup, kto jest jego właścicielem, kto jest odpowiedzialny za jego utrzymanie, oraz kto jest właścicielem danych na nim zawartych - jaki charakter wykorzystania urządzenia przewidujemy.
  1. Usługi: kto jest właścicielem numeru karty SIM, kto opłaca bieżące rachunki za korzystanie z usług telekomunikacyjnych - w tym też roaming wynikający np. z podróży służbowych.
  1. Zarządzanie i wsparcie: kto zarządza urządzeniem i kto jest odpowiedzialny za wsparcie. Tutaj warto pamiętać, że jedynie instalacja agenta MDM/EMM umożliwia zdalne zarządzanie urządzeniem, a tym samym pozwala na zapewnienie pełnego wsparcia. MDM/EMM umożliwia zdalne zarządzanie urządzeniem, a tym samym pozwala na zapewnienie pełnego wsparcia.
  1. Integracja i aplikacje: jaki poziom integracji ze środowiskiem firmowym jest wymagany, do zachowania odpowiedniego workflow. Każda szersza integracja, poza podstawowymi narzędziami typu poczta czy wideokonferencje, wymaga większych nakładów pracy przy wdrożeniu oraz zarządzaniu.
  1. Oczekiwania vs. rzeczywistość: jaki dział zajmie się wdrożeniem i obsługą stworzonej polityki, czy czas potrzebny na jej realizację zmieści się w czasie pracy obecnych pracowników, czy posiadamy odpowiednie narzędzia/systemy do zarządzania.

Czy da się spełnić wszystkie oczekiwania?

In a more complex structure, this cannot be easy. The solution is to balance the level of control and the flexibility of policy/model implementation. You will obtain the highest level of control by COBO and COSU, followed by COPE and CYOD, and at the very end, by BYOD. On the other hand, the BYOD model is the easiest to implement because when employees arrive at the company, they have a device to use in business operations.

There is no need to choose just one device or management model. Policies can change according to department, device, or area of operations. Regardless of the direction selected, creating specific policies allows for the organization’s and employees’ informed protection. A device management tool can make ensuring security and regulatory compliance easier and maintain expected productivity levels. It can even be essential in models that combine business and private space.

Profesjonalny system MDM/EMM pozwoli nie tylko na utworzenie takiej przestrzeni, zarzadzanie jej bezpieczeństwem, ale także usunięcie czy skasowanie danych, w sytuacjach tego wymagających.